Kurs Instruktora Sportu o specjalności żeglarskiej

Wydział Wychowania Wodnego ZHR zaprasza harcerki i harcerzy do zapisów na międzyorganizacyjny kurs na uprawnienia Instruktora Sportu o specjalności żeglarskiej. Kurs organizowany jest we współpracy z Ośrodkiem Egzaminacyjnym Sportów Wodnych Chorągwi Gdańskiej ZHP.
Kurs jest bardzo intensywny i nakierowany jest na praktykę żeglarską i poznanie metodyki szkoleń na stopnie żeglarskie. Są to uprawnienia Państwowe (nadzorowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej), które pozwalają na prowadzenie szkoleń żeglarskich i zasiadanie w komisjach egzaminacyjnych na stopnie żeglarskie. Szkolenie będzie w formie teoretycznej i praktycznej, gdzie uczestnicy w ramach praktyki i nauki, będą mieli też możliwość poprowadzenia części zajęć dla uczestników odbywającego się równolegle kursu na stopień żeglarza jachtowego. Będzie to też też możliwość polepszenia swoich umiejętności żeglarskich.

Informacje organizacyjne:
Termin kursu: 05-19 sierpnia 2022 r.
Miejsce: Winiec k. Miłomłyna (Ostróda)
• Koszt: 800 PLN (cena jest b. atrakcyjna i pokrywa pełne wyżywienie przez 14 dni, noclegi, zajęcia szkoleniowe i praktykę żeglarską na łódkach typu omega).
• Dodatkowy koszt to opłata egzaminacyjna: 150 PLN dla uczniów/studentów do 26 r.ż. lub 250 dla pozostałych osób.
• Dla osób, które nie są w stanie pokryć części kosztów uczestnictwa w kursie istnieje możliwość odpracowania ich, w ramach dodatkowej pracy własnej (np. pomocy przy organizacji obozu żeglarskiego dla młodzieży – przed kursem, praca na zmywaku, pomoc przy zwijaniu obozu i rozładunku sprzętu w Gdańsku etc.). Wymagać to jednak będzie indywidualnych uzgodnień oraz określania zakresu prac i dostępności z organizatorem (opcja tylko dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia).

Wymagania dla uczestników:
• wiek min. 18 lat,
• min. stopień żeglarza jachtowego.
• ukończona szkoła średnia (nie trzeba mieć matury, a jedynie ukończona szkołę).

Jeżeli spełniasz powyższe wymagania, a uważasz że brakuje Ci umiejętności, to ten kurs jest najlepszą okazją na ich podniesienie.

Przyjmowanie zgłoszeń indywidualnych przedłużono do 1.07.2022r. pod linkiem:
https://forms.gle/PqUVPYig5TjLfzL97

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat: Instruktora dyscypliny sportu o specjalizacji: Żeglarstwo. Uprawnienie to, jest przyznawane dożywotnio i nie wymaga uaktualnień.
Uzyskane w ten sposób zaświadczenia są zgodne z ustawą o sporcie, rozporządzeniem MEN oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kurs instruktora żeglarstwa daje możliwość legalnego zatrudnienia m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych. Ponadto osoba posiadająca ww. kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.
Liczymy też, że absolwenci kursu, pomogą Wydziałowi Wodnemu ZHR w organizacji kursów żeglarskich w swoich środowiskach oraz w stworzeniu wewnątrzorganizacyjnej komisji egzaminacyjnej, która będzie miała możliwość prowadzenia egzaminów na stopnie żeglarskie dla członków ZHR!!!
Zapraszamy do zgłaszania się , liczba miejsc jest ograniczona!

Otagowano , , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.