Wodniacki Kurs Metodyczny „Pokusa horyzontu”

zdjęcie: pwd. Jędrzej Rosłan 16 WDH „Grunwald”, Biwak Morski „Zdobywcy Pucyfiku 2023”, Konstancja Adach – 7 WWDH-ek „Ruczaj” im. „Poznańskich Żab” i pwd. Tomasz Zelma 143 GDH

„Jeśli chcesz zbudować statek, nie gromadź ludzi, by zbierali drewno i rozdzielali obowiązki, ale wzbudź w nich tęsknotę za rozległym i niekończącym się morzem.”

Antoine de SaintExupéry

Pod koniec października br. z inicjatywy Wydziału Wychowania Wodnego ZHR rozpocznie się Wodniacki Kurs Metodyczny „Pokusa horyzontu”. Kurs jest tzw. „nakładką” w zakresie praktycznego stosowania metod wodniackich i programu wodnego w pracy drużyn ZHR i będzie uzupełnieniem wiedzy wodniackiej w stosunku do organizowanych w chorągwiach kursów metodycznych. Do udziału w kursie zapraszamy zarówno harcerki i harcerzy, z drużyn wodnych, jak i drużyn „zwykłych – leśnych”, które/y chciały/liby wpleść wodniactwo w pracę śródroczną. Nie ma znaczenia, czy w pobliżu macie morze, rzekę, czy jezioro, gdyż w ramach kursu chcemy razem z Wami przeżyć różne formy wodniactwa – na kajakach, canoe, żaglówce, może też na bojerach (zależy od warunków), czy nawet na zwykłym basenie.

Celem kursu jest:

 • Inspirowanie do zakładania/prowadzenia drużyn wodnych lub wprowadzania programu wodnego do drużyn „zwykłych”.
 • Przygotowanie merytoryczne instruktorów i przyszłych instruktorów do pracy z programem wodnym w drużynie.
 • Wypracowanie i propagowanie ZHR-owskiego modelu wodniactwa.
 • Integracja środowiska wodniaków.

 Kurs śródroczny, prowadzony będzie w  formie weekendowej, a spotkania planowane są w terminach:

 • I zbiórka – 29-30.10.2022 (prawdopodobnie Inowrocław) – zbiórka poświęcona metodzie wodniackiej, stopniom i sprawnościom wodniackim; praktycznej nauce technik pływania na canoe oraz organizacji i przeprowadzania spływów;
 • II zbiórka: 14-15.01.2023 (prawdopodobnie Warszawa lub Chorzów) – zbiórka poświęcona nauce prac bosmańskich, wraz z samodzielnym budowaniem canoe/kajak/łódka oraz harcom w wodzie;
 • III zbiórka: 27-28.05.2023 (prawdopodobnie Gdańsk) – w formie rejsu po Zatoce Gdańskiej i pracy jako członka załogi.
 • Kurs przeplatany będzie 3-godzinnymi spotkaniami online.

Uczestnicy: 

 • Instruktorzy/Instruktorki – min. posiadany stopień pwd. lub ukończony kurs pwd. i otwarta próba na stopień instruktorski.
 • Patrolowy/a lub przyboczny/a (bez stopnia instruktorskiego) nadzorujący/a pion wodny w drużynie (min. 17 lat ).

Informacje dodatkowe:

 • Komendantem kursu jest hm. Maciej Starego żj. (Pomorska Chorągiew Harcerzy/Wydział Wychowania Wodnego ZHR), w skład kadry wchodzą m.in.: hm. Tomasz Maracewicz kpt.j, pwd. Dawid Brokos jsm. i przedstawicielka Naczelniczki Harcerek).
 • Koszt kursu planowany jest na 600 PLN/uczestnika (3 spotkania weekendowe) Można płacić w ratach przed każdą zbiórką. Program kursu uzależniony jest od pozyskanych dotacji i może ulec modyfikacjom.
 • Przed każdą zbiórką uczestnicy otrzymają zadanie między zbiórkowe, powiązane z tematem przyszłych zajęć oraz z zadaną lekturą, zindywidualizowane zależnie od potrzeb i planów każdego uczestnika.
 • Sprawności: każdy z uczestników zdobędzie podczas kursu przynajmniej trzy sprawności wodniackie, próby i ich postęp omawiane będą na każdej zbiórce w stylu kapituły.
 • Uzyskanie Patentu Drużynowego Drużyny Wodnej, będzie możliwe po odbyciu dodatkowego, praktycznego min. 5-dniowego stażu na letnim obozie wodniackim lub w ramach spływu Wisłą w sierpniu 2023.
 • Liczba miejsc na kursie jest limitowana, w przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega ograniczenie uczestnictwa pojedynczego uczestnika lub uczestniczki z drużyny.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w kursie przyjmowane są do dnia: 05.10.2022r. (decyduje kolejność zgłoszeń) pod linkiem: https://forms.gle/q7w6t4g4bae6NC566
 • Pytania dotyczące kursu prosimy kierować na maila: [email protected]
Otagowano , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *