NAWIGACJA

Nawigacja to najważniejsza dziedzina wiedzy morskiej. Dzięki niej statki i jachty trafiają bezpiecznie do portu przeznaczenia. A to jest chyba dla żeglugi najważniejsze. Prędzej czy później każdy z żeglarzy próbuje swoich sił w tej dziedzinie aktywności. Umiejętności obserwacyjne niezbędne podczas żeglugi, są potrzebne zarówno na morzu, jak i na śródlądziu. Dzięki nim junga pełniący służbę na oku będzie potrafił dostrzec i zidentyfikować niebezpieczeństwa grożące jednostce, a także przekazać sternikowi  wszelkie inne ważne informacje dotyczące prawidłowej żeglugi. Dalsze rejsy, w tym wszystkie morskie wymagają od każdego żeglarza poważniejszej wiedzy o nawigacji, szczególnie wtedy gdy pełni on funkcję oficera nawigacyjnego – szturmana.  

Junga*
– Prawidłowo prowadzi obserwację akwenu, składa meldunki oceniając odległość oraz kierunek (w systemie zegarowym, rumbowym lub w stopniach) od przeszkody;
– Potrafi określić zasady pierwszeństwa w razie mijania się jachtów na wodach śródlądowych i morskich;
– Potrafi zaobserwować i zinterpretować podstawowe śródlądowe lub morskie znaki nawigacyjne 
– Umie rozpoznać najważniejsze zjawiska pogodowe zagrażające żegludze jachtowej.
Nawigator**
– Potrafi odczytać z urządzeń elektronicznych i nanieść na mapę: pozycję geograficzną i kurs jachtu, a także odczytać jego prędkość i aktualną głębokość wody; 
– Bez urządzeń elektronicznych potrafi zmierzyć prędkość jachtu i głębokość wody;
– Potrafi odczytać z mapy morskiej odległość między dwoma wskazanymi punktami
– Potrafi wyznaczyć pozycję obserwowaną z dwóch namiarów (rzeczywistych) jednoczesnych. 
Szturman***
– Umie odczytać z mapy morskiej: charakterystyki znaków nawigacyjnych, rodzaj występujących przeszkód nawigacyjnych i wartość deklinacji na dany rok.
– Potrafi praktycznie posługiwać się programem do nawigacji morskiej;  
– Określi na podstawie publikacji nawigacyjnych warunki wejścia do portu;
– Potrafi prowadzić nawigację zliczeniową w oparciu o kompas magnetyczny i własne obserwacje  (bez urządzeń elektronicznych).

Sygnalista morski**
– Potrafi rozpoznać sygnały wzywania pomocy;
– Umie zinterpretować dźwiękowe sygnały ostrzegawcze: manewrowe i w ograniczonej widzialności;
– Potrafi odebrać nadany światłem komunikat w alfabecie Morse’a;
– Umie odróżnić i zinterpretować wybrane flagi MKS;
– Posiada sprawność Jungi * [NAWIGACJA].
Radiooperator***
– Umie nawiązać rutynową łączność za pośrednictwem morskiego radioodbiornika UKF;
– Potrafi  prawidłowo wezwać pomoc za pośrednictwem UKF (w tym również z użyciem DSC), a także odczytać i ogłosić komunikaty PAN PAN i SECURITE;
– Umie odebrać i odczytać komunikaty otrzymane za pośrednictwem odbiornika Navtex;
-Potrafi obsłużyć pirotechnikę jachtową i uruchomić pławę EPIRB;
– Umie przeprowadzić konwersację przy użyciu flag kodu MKS.

Możliwość komentowania została wyłączona.