Ceremoniał i marynistyka

Zademonstrował sposoby oddawania honoru na statku, wie komu według etykiety i przepisów on przynależy.

Nauczył się wykonywać świst trapowy i zademonstrował go na statku.

Zna historię munduru żeglarskiego, opowiedział o niej podczas gawędy.

Zna wszystkie bandery, flagi i proporce używane przez Marynarkę Wojenną RP praz Marynarkę Handlową.

Zna bandery wszystkich krajów basenu Morza Bałtyckiego i Północnego.

Zna znaczenie symboliki proporca Marynarki Wojennej i opowiedział podczas gawędy o początkach tworzenia się pierwszej floty.

Wie jak wybijać szklanki dzwonem, zna tradycyjne nazwy godzin wacht. Poprowadził apel wodniacki.

Rozróżnia sygnały wydawane gwizdkiem bosmańskim, potrafi korzystać z gwizdka bosmańskiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.