Dowodzenie

Przygotował i pokierował próbnymi alarmami: alarm pożarowy, alarm do opuszczenia statku, alarm wodny, alarm człowiek za burtą.

Pokierował postojem na kotwicy lub na boi. Wybrał optymalny akwen i ustalił wachty. Wie jak poradzić sobie z najczęstszymi awariami windy kotwicznej.

Na mapie morskiej naniósł trzy punkty i osiągnął te pozycje dowodząc załogą statku.

Zna i stosuje przepisy regulujące poruszanie się statków po śródlądowych drogach wodnych. Wie gdzie szukać aktualnych przepisów lokalnych.

Zna i stosuje przepisy regulujące poruszanie się statków po wodach morskich. Wie gdzie szukać aktualnych informacji o zagrożeniach nawigacyjnych.

Podczas rejsu pokierował wachtą nawigacyjną, kambuzową i gospodarczą.

Potrafi wyjaśnić załodze funkcje i sposoby zmieniania środka ożeglowania na jachcie. Podczas pływań przedstawił kilka metod w praktyce.

Zna wymagania dotyczące wyposażenia dla swojego statku i akwenu na którym najczęściej pływa. Zna wymagania do pływania w nocy i prowadził statek podczas nocnego rejsu.

Zaplanował i poprowadził śródlądowy rejs wioślarski/kajakowy składający się z minimum 4 jednostek.

Zapoznał się z różnymi wariantami wykonania manewru człowiek za burtą i zaprezentował je. Przećwiczył podejmowanie człowieka z wody kilkoma sposobami.

Prowadząc załogę składającą się z nie mniej niż dwóch innych osób, wykazał się umiejętnością prawidłowego i bezpiecznego żeglowania jachtem typu slup po kursie trójkątnym. Korzystał przy tym z prawidłowych komend.

Zna zasady bezpiecznego przyjmowania holu. Holował prawidłowo jednostkę za rufą oraz przy burcie. Wie jak bezpiecznie holować większą liczbę jednostek.

Możliwość komentowania została wyłączona.