Meteorologia

Potrafi prawidłowo odczytać prognozę pogody. Korzysta z różnych modeli prognostycznych.

Prawidłowo interpretuje odczyty z barometru, aerometru i wiatrowskazu. Zna i stosuje skalę Beauforta i skalę Douglasa.

Potrafi pobrać pliki GRIB na swoją mapę elektroniczną i wie jak interpretować oznaczenia meteorologiczne na mapie.

Odebrał komunikat pogodowy na radiu morskim.

Odebrał komunikat pogodowy przy pomocy urządzenia navtex.

Na podstawie obserwacji przewidywał prognozę pogody podczas kilku dni na obozie.

Możliwość komentowania została wyłączona.