Praca w charakterze członka załogi

Prowadził nasłuch radiowy oraz zainicjował trzy rozmowy zgodnie z procedurą z portem, śluzą lub innym statkiem.

Wziął udział w ćwiczeniach alarmowych: alarm pożarowy, alarm do opuszczenia statku, alarm wodny, alarm człowiek za burtą.

Potrafi zbuchtować wolną linę oraz fał. Potrafi podwiesić buchtę na relingu.

Potrafi zacumować jacht nabiegowo, do ucha, na polerze oraz na knadze. Cumował na dalbach, muringu oraz z wykorzystaniem kotwicy.

Potrafi założyć wąsy do kotwicy na katamaranie oraz przygotować kotwice do bezpiecznego używania na pontonie lub RIBie.

Zna sygnały dźwiękowe używane przez statki podczas manewrowania przy ograniczonej widoczności.

Pełnił obowiązki obserwatora. Potrafi prawidłowo zgłaszać widoczne obiekty względem swojego statku w systemie zegarowym.

Celnie określa przybliżoną odległość i prędkość poruszających się obserwowanych obiektów, potrafi stwierdzić czy jednostka znajduje się na kursie kolizyjnym.

Pełnił funkcję sternika na statku sterując zgodnie z założonych kursem.

Wziął udział w nocnym rejsie.

Potrafi wyjaśnić znaczenie obserowanych znaków dziennych i nocnych na jednostkach.

Możliwość komentowania została wyłączona.