Prace bosmańskie

Zna nazwy żagli na minimum dwóch polskich żaglowcach o różnym typie ożaglowania.

Zna nazwy olinowiania stałego oraz ruchomego na najpopularniejszych typach jachtów. Zna nazwy elementów masztu, bomów i gafli.

Potrafi obsługiwać żagle rejowe. Zna zasady bezpiecznego poruszania się i używania szelek asekuracyjnych.

Zna budowę kotwicy, opisał 5 rodzajów kotwic wymieniając ich wady i zalety. Potrafi dobrać odpowednią wagę kotwicy do ciężaru jachtu.

Brał udział w konserwacji windy kotwicznej, wykonał oznaczenia długości na łańcuchu.

Wykonał samodzielnie prostą kotwicę do zastosowań śródlądowych na małej łodzi.

Zszył rozdarcie na żaglu.

Zaplanował i wykonał olinowanie stałe i ruchome na małym jachcie.

Potrafi przygotować akumulator jachtowy do bezpiecznego ładowania prądem.

Potrafi zmierzyć parametry akumulatora przy użyciu miernika oraz instrumentów znajdujących się na jachcie.

Potrafi wykonać rutynowy serwis silnika zaburtowego – wymiana oleju, wymiana świecy, czyszczenie gaźnika oraz płukanie silnika słodką wodą.

Potrafi na jachcie w stacjonarnym silniku diesel sprawdzić olej, chłodzenie, wymienić impeler oraz pasek klinowy.

Wykazał się znajomością naprawy elementów laminowanych kadłuba. Wie jak naprawić uszkodzenie z wykorzystaniem żelkotu, włókna szklanego i szpachli. Dobiera odpowiednie farby i zabezpieczenia powłoki. Stosuje zasady BHP niezbędne przy tego typu pracach.

Wykazał się znajomością budowy małych łodzi wiosłowych. Zbudowała kajak lub łódź wiosłową przy użyciu dowolnej techniki.

Nadzorował remont jednostki należącej do drużyny. Przygotował plan robót i kosztorys. Nauczył innych prawidłowego używania niezbędnych narzędzi.

Wykonał pagaj lub wiosła metodą klejenia drewna.

Brał udział w remoncie lub konserwacji jednostki należącej do swojej drużyny.

Rozumie budowę prostych ogniw akumulatorowych. Zademonstrował właściwą konserwację akumulatorów. Zna zasady ratowania osób porażonych prądem.

Korzystając z paneli solarnych wykonał instalację oświetleniową dla swojego jachtu kabinowego.

Możliwość komentowania została wyłączona.