Ratownictwo

Umie właściwie dobrać i założyć kamizelkę ratunkową.

Zna różnice między kamizelką ratunkową, pneumatyczną, asekuracyjną. Umie założyć prawidłowo każdą z nich. Wyjaśni różnice w ich zastosowaniu.

Umie prawidłowo i celnie rzucać kołem ratunkowym i rzutką. Wiec jak wejść do podanego koła ratunkowego.

Zna ogólne zasady przetrwania w wodzie. Wraz z zastępem zademonstrował pozycję HELP oraz CLINCH.

Zna lokalne przepisy dotyczące wyposażeniu statku na akwenie na którym najczęściej uprawia wodniactwo.

Umie zidentyfikować i przekazać morskie i śródlądowe sygnały alarmowe w dzień i w nocy.

Potrafi nadać przez radio komunikat Mayday, Pan Pan i Security.

Potrafić nadać za pomocą DSC alarm ogólny oraz dla konkretnego typu zagrożenia.

Zna zasady obsługi kuchenki gazowej na jachtach, wie jak gasić pożar w kambuzie.

Zna zasady obsługi środków pirotechnicznych różnych typów: raca, flara, pławka dymna, rakietnica.

Wie jak prawidłowo rozpiąć lajfline, potrafi skontrolować stan relingów i stójek oraz dokonać ich napraw w razie potrzeby.

Zna działanie radiopławy EPiRB, przeprowadził test urządzenia, wie jak używać transpondera radarowego.

Ukończył Zintegrowane świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa ( tzw. STCW) lub Przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na jachtach komercyjnych.

Możliwość komentowania została wyłączona.